مرکزاطلاع رسانی دانشگاه آزاداسلامی نراق

جدیدترین خبرهاازواحدنراق/آشنایی باشهرنراق/ ارتباط آسان بامسئولین دانشگاه / پرسش ازشما پاسخ ازمسئولین

شماره تلفن های مستقیم واحدنراق

كدشهر مخابرات دفترریاست معاونت مالی معاونت دانشجويي معاونت آموزشي معاونت پژوهشی معاونت فرهنگی معاونت عمرانی  وب سايت
۰۸۶۶

۴۴۶۳۴۸۱

۴۴۶۳۴۸۲

۴۴۶۳۴۸۳

۴۴۶۳۴۸۴

۴۴۶۳۰۶۲

۴۴۶۳۰۶۳

۴۴۶۲۴۵۰

۴۴۶۳۲۵۰

۴۴۶۲۹۶۰

فکس

۴۴۶۳۸۶۸

۴۴۶۲۴۶۰

حراست

۴۴۶۳۸۷۱

صندوق رفاه

۴۴۶۳۹۲۷

۴۴۶۳۹۱۵

مدیرمالی

۴۴۶۳۹۱۶

مدیراداری

کارپردازی

۴۴۶۳۸۶۵

بانک ملی

۴۴۶۳۸۷۷

۴۴۶۳۸۷۸

دبیرخانه

۴۴۶۳۸۶۸

۴۴۶۳۸۷۹

فارغ التحصیلان

۴۴۶۳۸۷۴

دفترنقل وانتقالات

۴۴۶۲۴۸۵

۴۴۶۳۸۶۹ دبیرخانه هیات علمی

۴۴۶۳۸۷۵

۴۴۶۳۹۲۰ ۴۴۶۳۸۷۶ ۴۴۶۳۸۶۶ نراق

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۸۸ساعت 8:25  توسط آشنا  |